Zo života ARSu

Deň ruskej kultúry pod názvom Romantika ruskej romance, Lipany 23. februára 2012. /Dušan Kazimír/

DEŇ RUSKEJ KULTÚRY

Už tradičný, v poradí deviaty Deň ruskej kultúry pod názvom Romantika ruskej romance, sa uskutočnil v Mestskej galérii v Lipanoch 23. februára 2012.

Bravo, Lipanci! (23.II. v Mestskej galérii Lipian sa uskutočnil deviaty DEŇ RUSKEJ KULTÚRY:Romantika ruskej romance)


Bravo, Lipanci!
(23.II. v Mestskej galérii Lipian sa uskutočnil deviaty DEŇ RUSKEJ KULTÚRY:

OD HOMO LOQUENS K HOMO SPIRITUALIS (Od človeka hovoriaceho k človeku duchovnému) /J. Sipko/

OD HOMO LOQUENS K HOMO SPIRITUALIS (Od človeka hovoriaceho k človeku duchovnému)

ZA ANDREJOM ČERVEŇÁKOM

ZA ANDREJOM ČERVEŇÁKOM
(Hodili do neho kameňom, aby k nám stále prichádzal s chlebom)

POZVÁNKA Celoslovenský seminár rusistov Školská reforma: A čo ďalej? 15.marec 2012, PF KU Ružomberok

POZVÁNKA
Celoslovenský seminár rusistov
Školská reforma: A čo ďalej?
15.marec 2012, aula Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity
(Hrabovská 1,Ružomberok)

ARS oznamuje - zomrel Andrej Červeňák

ARS oznamuje, že vo veku 79 rokov zomrel prof. PhDr. Andrej Červeňák DrSc. , literárny vedec a pedagóg, bývalý predseda ARSu.

K R A J S K É K O L O A R S P O E T I C A 26. marca 2012 o 9. 00 hod v priestoroch SPŠ na Komenského ulici v Bardejove

ASOCIÁCIA RUSISTOV SLOVENSKA
STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA V BARDEJOVE
METODICKO – PEDAGOGICKÉ CENTRUM V PREŠOVE

Vás pozývajú na
K R A J S K É K O L O S Ú Ť A Ž E

Priatelia-ARSISTI ! Želám Vám dobrý rok 2012. Dobrý rok dobrým ľuďom. Eva Kollárová

Priatelia - ARSISTI!

Želám Vám dobrý rok 2012. Dobrý rok dobrým ľuďom.

VZDELÁVANIE - KULTÚRA - DUCHOVNOSŤ , medzinárodná vedecká konferencia, Bardejov 24.02.2012 - 25.02.2012


KATEDRA SLOVANSKÝCH FILOLÓGIÍ FILOZOFICKEJ FAKULTY
UNIVERZITY sv. CYRILA A METODA v Trnave

v spolupráci

Mapa Slovenska

Navštevnosť stránky