Zo života ARSu

Vážení a milí priatelia-ARSISTI! /prof.Kollárová/

Vážení a milí priatelia ARSISTI!

DIALÓG KULTÚR S JUDr. JÁNOM ČARNOGURSKÝM A PhDr. MARÍNOU ČARNOGURSKOU, CSc.

PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATOLÍCKEJ UNIVERZITY V RUŽOMBERKU

ÚSTAV RUSKO-SLOVENSKÝCH KULTÚRNYCH ŠTÚDIÍ
A
ÚSTAV TALIANSKEHO JAZYKA A KULTÚRY

VÁS POZÝVAJÚ NA

Vážení a milí priatelia-ARSISTI! /prof.Kollárová/

Vážení a milí priatelia- ARSISTI!

Vzdelávanie/overovanie kompetencií /A.Koroľová a V. Nižníková/

Vážení učitelia ruského jazyka,
v školskom roku 2012/2013 Vám MPC ponúka vzdelávanie/overovanie kompetencií v týchto akreditovaných vzdelávacích programoch:

Poklona pani doktorke Oľge Janotovej

Drahí priatelia!

10.VII.o 9,00 ráno v Prečine sa pokloním aj za Vás mnohých pani doktorke Oľge Janotovej , výbornej učiteľke- rusistke.

Я был участником „ ARS POETICA“ в г. Прешов /Tomáš Lörinčík, 3.A Gymnázium B.S.T. v Lučenci/

Я был участником „ ARS POETICA“ в г. Прешов

Mapa Slovenska

Navštevnosť stránky