Zo života ARSu

Ponukа na zájazd do Petrohradu v lete 2011

Deň Dátum Program
1. 9.07.2011 Odchod vlakom Bratislava-Moskva ( nástup v mestách podľa trasy vlaku)
2. 10.07.2011 Cesta vlakom 36 hodín
3. 11.07.2011

Krajské kolo súťaže A R S - P O E T I C A

ASOCIÁCIA RUSISTOV SLOVENSKA
STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA V BARDEJOVE
METODICKO – PEDAGOGICKÉ CENTRUM V PREŠOVE

Vás pozývajú na
K R A J S K É K O L O S Ú Ť A Ž E

Milí priatelia!


Milí priatelia!
V týchto dňoch dostávame láskavé priania, milé slovné pohladenia. Pripájam sa k nim.

Zasadnutie Výboru ARS, Bratislava, 8.12.2010, 12,30 hod.

Výbor ARS sa stretol na zasadnutí dňa 8.12.2010, 12.30 hod. v Bratislave.
Program -
Uznesenie -
Úlohy -

Plán činnosti ARS na rok 2011


1. "Bratislavskye vstreči" (okt.2011) medzinárodný seminár rusistov a pozvaných účastníkov

Mapa Slovenska

Navštevnosť stránky