Partneri

1. Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela
Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD. - viceprezident ARS
vladimir.bilovesky@umb.sk

2. FF Prešovskej univerzity
Prešov, Ul. 17. novembra č. 1
prof. dr. J.Sipko, PhD.
sipkojoz@unipo.sk

3. RCVK - Ruské centrum vedy a kultúry
Ul. F. Kráľa č. 2, Bratislava
http://www.rcvkba.sk
riaditeľ: Tatiana Sergejevna Mišukovska
rus.kult.centrum@stonline.sk

4. MAPRJAL
prezident: prof. Ľudmila Alexejevna Verbickaja, DrSc.
199034, Россия, Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, д. 11/2, комн. 203
www.mapryal.org
info@mapryal.org

5. RCVK - Ruské centrum vedy a kultúry
Ul. Andrassyho 120, Budapešť
doc. Svetlana Hamszovski, PhD.
www.ruscenter.axelero.net

6. RUDN - Ruská univerzita družby národov
Ул. Миклухо-Маклая 10/2, Москва
dekan, prof. Viktor Vladimírovič Barabaš, DrSc.
barabash_vv@rudn.university.ru

Mapa Slovenska

Navštevnosť stránky