Zasadnutie Výboru ARS, Bratislava, 8.12.2010, 12,30 hod.

Výbor ARS sa stretol na zasadnutí dňa 8.12.2010, 12.30 hod. v Bratislave.
Program -
Uznesenie -
Úlohy -
Prítomní-
Eva Kollárová
Ľudmila Heneková
Alena Koroľová
Mária Matušková
Dušan Kazimír
Jozef Somora
hostia :
p.Kvapil a p.Ordynská

Mapa Slovenska

Navštevnosť stránky