Lúčime sa s prof. Lumírom Riesom, CSc.

Po úmrtí profesora Passova sa ARS lúči s ďalším svojím spolupracovníkom, členom redakčnej rady Русский язык в центре Европы, vzácnym hosťom a prednášateľom slovenských rusistických podujatí, kultivovaným, rozhľadeným človekom, českým univerzitným profesorom, Lumírom Riesom,CSc.

Mapa Slovenska

Navštevnosť stránky