1. zasadnutie Európskej školy autorov učebníc ruského jazyka

Vo Viedni sa 28. mája 2018 (Ruské centrum vedy a kultúry - Brahmsplatz 8, Wien) konalo 1. zasadnutie Európskej školy autorov učebníc ruského jazyka. Za Slovensko sa zasadnutia zúčastnili autori učebníc, učitelia ruského jazyka a členovia výboru ARS (prezidentka ARS E. Kollárová, M. Bujňák, D. Kazimír, I. Horváthová, E. Némethová, P. Németh, V. Biloveský, O. Králiková a A. Koroľová).

Za veľvyslanectvo RF na Slovensku bol prítomný kultúrny atašé V. Kulikov, za RCVK v Bratislave T. Dronskaja, ďalší predstavitelia RCVK v Berlíne a vo Viedni, predstavitelia asociácií rusistov v Maďarsku (S. Hamszowski), vo Viedni (S. Hacker), A. Berdičevskij a za Štátny inštitút ruského jazyka A. S. Puškina v Moskve N. Kulibina.

Slovenská delegácia odprezentovala digitalizované fragmenty národných učebníc pre základné školy «Встречи с Россией. Начало» (M. Bujňák, D. Kazimír) a pre stredné školy «Встречи с Россией. Сегодня» (E. Némethová, E. Kollárová). N.Kulibina, A. Berdičevskij a ďalší prítomní v diskusii posúdili prezentácie.

O príručke „Interkultúrne vzdelávanie prostredníctvom ruského jazyka v slovanskom prostredí“ informoval A. Berdičevskij.

Stredoškolské učiteľky informovali o svojich publikáciách – O. Králiková «Русский экзамен туризм» a A. Koroľová «Здравствуй, сказка!».

Ďalšie medzinárodné stretnutie autorov učebníc ruského jazyka sa uskutoční 23. a 24. novembra 2018 v Ružomberku a 7.- 9. decembra v Paríži.

Alena Koroľová, tajomníčka ARS

Mapa Slovenska

Navštevnosť stránky