Letná jazyková škola 2018 na Stavropolskej štátnej agrárnej univerzite

„ŠPECIFIKÁ VÝUČBY RUSKÉHO JAZYKA AKO CUDZIEHO V CUDZOJAZYČNOM PROSTREDÍ»

Celková dĺžka trvania Letnej školy je 36 vyučovacích hodín a bude prebiehať v dňoch od 19.do 26. júla 2018 (možno si dohodnúť presun termínu na september- október 2018).

PROGRAM LETNEJ ŠKOLY ZAHŔŇA:
- prednášky,
- praktické cvičenia,
master class so skupinou zahraničných poslucháčov, ktorí študujú na federálnej štátnej rozpočtovej vzdelávacej inštitúcii vysokoškolského vzdelávania „Stavropolská štátna agrárna univerzita“.
- prípravu záverečného projektu vyučovacej hodiny.

Po absolvovaní programu bude vydané osvedčenie o zvýšení kvalifikácie na federálnej štátnej rozpočtovej vzdelávacej inštitúcii vysokoškolského vzdelávania „Stavropolská štátna agrárna univerzita“.

Poplatok za účasť na letnej škole je : 660 € na osobu. V tejto sume je zahrnutá:
- výučba⁏
- ubytovanie v študentskom domove hotelového typu univerzity
(vzdialenom 8 minút chôdze od miesta výučby) ⁏
- strava dvakrát denne v univerzitnej jedálni.

Osobitne možno ponúknuť výlety do rekreačnej oblasti Kaukazské minerálne vody s návštevou miest:
- Piatigorsk (federálna štátna rozpočtová vzdelávacia inštitúcia vysokoškolského vzdelávania „Piatigorská štátna univerzita“ - bývalá Piatigorská lingvistická univerzita, ako aj celého radu pamätných miest pobytu ruských básnikov a spisovateľov, ako A. S. Puškin, M. J. Lermontov, A. P. Čechov, L. N. Tolstoj)⁏
- Kislovodsk.

Kontaktná osoba: vedúca Prípravného oddelenia pre prácu so zahraničnými študentmi Oľga Sergejevna Povolockaja.

Telefóny:
- pracovné telefónne číslo (8 865 2) 31 59 35;
- mobilný telefón 8 968 266 89 27.
E-mail : ia-li-eto@yandex.ru

Mapa Slovenska

Navštevnosť stránky