Milí priatelia, kolegyne, kolegovia!

Prajeme Vám sviatočné dni plné vzájomného, porozumenia, úcty a lásky.

V novom roku 2018 sa stretneme v prvý septembrový týždeň na našich pravidelných

ružomberských dňoch slovenských rusistov v KULTÚRE, kde pozývame ministerku

školstva, mimoriadneho veľvyslanca RF v Bratislave, režiséra veľkofilmu Katarína II.,

Predstavíme Vám nové učebnice RJ, darujeme medzinárodný časopis“ Русский язык

в центре Европы“ a školské metodické materiály.

V prvej polovičke januára spolu s Veľvyslanectvom RF a Literárnou spoločnosťou sa

stretneme s predstaviteľmi Katedier RJ na Slovensku a metodikmi MC, vo februári do

Bratislavy pozveme bilingválne G a ruské ZŠ na Slovensku.

Celý rok Vás naďalej bude informovať web-stránka ARS - www.ars-slovensko.sk, ktorú

spravuje tajomníčka našej organizácie Mgr. Alena Koroľová - korolova.alena@gmail.com.

Nech je to dobrý rok pre Slovensko, pre slovenskú rusistiku, pre svet našich dní!

Vaša Eva Kollárová

Bratislava 17. XII. 2017

Mapa Slovenska

Navštevnosť stránky