Milí naši priatelia!

Bratislava 5. októbra 2017

Ani neviem vypovedať, ako my je ľúto, že nemôžeme byť opäť všetci spolu na Bratislavských stretnutiach pod Tatrami 2017. Tento raz toto fórum financuje Russkij mir, kde musíme rešpektovať jeho pravidlá o zahraničných účastníkoch.
Ako náhradu ponúkame stretnutie v Bratislave 10. novembra 2017, o ktorom bude bližšia informácia na web. stránke ARS.
Určite sa však spolu stretneme v jarnom termíne na ružomberských stretnutiach (2 dni).
Srdečne Vás zdravím

Prof. PhDr. Eva Kollárová, PhD.
Prezidentka ARS

Mapa Slovenska

Navštevnosť stránky