russky.info

Vážení priatelia!
S radosťou Vám oznamujeme, že sa rozbehol viacjazyčný internetový portál pre štúdium ruského jazyka - russky.info, cieľom ktorého je vytvoriť interaktívny kreatívny nástroj, vyhovujúci všetkým požiadavkám používateľa, ktorý chce zvládnuť základy ruského jazyka. Stránka je k dispozícii v 13. jazykoch, vrátane slovenčiny.
Obsahuje nielen vzdelávacie materiály, ale aj rôzne praktické informácie pre tých, ktorí majú záujem o špecifiká podnikania v Rusku alebo o spoluprácu s ruskými obchodnými partnermi.
Online slovník projektu “Russian Online” obsahuje 10 000 slov spolu so zvukovým záznamom ich výslovnosti. A na hlbšie oboznámenie sa s materiálmi vyučovacích hodín a konsolidáciou osvojeného materiálu, sa dá použiť pravopisná príručka.

S úctou,
Veľvyslanectvo Ruskej federácie
v Slovenskej republike

Mapa Slovenska

Navštevnosť stránky