Vážení kolegovia!

V rámci monitorovania postavenia ruského jazyka a výučby ruského jazyka v zahraničí spoločnosť „Poradenstvo a manažment“, v.a.s. (ООО Консалтинг и менеджмент») v súčinnosti s verejnou akciovou spoločnosťou „EXPERTÍZA. ANALYTIKA. PODPORA“ (ООО ЭКСПЕРТИЗА. АНАЛИТИКА. СОПРОВОЖДЕНИЕ) uskutočňujú prieskum o činnosti organizácií, ktoré vyučujú ruský jazyk resp. predmety v ruskom jazyku (ďalej len - ruské školy) za účelom aktualizovania informácie o nastavení vzdelávacích aktivít ruských škôl. Zhromaždené informácie budú použité na analýzu postavenia ruského jazyka a výučby v ruskom jazyku, ako aj pre plánovanie a zabezpečenie opatrení na podporu ruských škôl, vrátane poskytovania voľného prístupu k licencovaným elektronickým publikáciám (knihy, učebnice a učebné materiály), uskutočňovanie školení a vedecko-metodickej činnosti.

Pre účasť v prieskume je potrebné najneskôr do 1. augusta 2017 na informačnom zdroji „Systém podpory ruských škôl“ (Система поддержки русских школ) (http://russchools.org) v oddiele (servis) „Ankety“ (Опросы) vyplniť informačný formulár (elektronický dotazník). Forma zberu informácií o vzdelávacích aktivitách ruských škôl a pokyny pre jej vyplňovanie sú uvedené v prílohe tohto listu.

Konzultácie k vypĺňaniu formulára sa poskytujú vo všedné dni od 9:00 do 18:00 moskovského času na telefóne: +7 (495) 720-55-84 alebo e-mailom info@russchools.org, kontaktná osoba - Alexej Sergejevič Tiščenko.

--
С уважением,
Анна Новгородова,
Группа культурно-гуманитарного сотрудничества
Посольства Российской Федерации в Словацкой Республике
Тел.: +421/2/544 14 436, +421/2/544 34 910

S prianím pekného dňa,
Anna Novgorodova,
Oddelenie kultúrnej a humanitárnej spolupráce
Veľvyslanectvo Ruskej Federácie v Slovenskej republike
tel.: +421/2/544 14 436, +421/2/544 34 910

Mapa Slovenska

Navštevnosť stránky