POZVÁNKA na Ružomberské fórum rusistov 20. - 21. IV. 2017 v hoteli KULTÚRA

Téma: Rusisti k Učiacemu sa Slovensku

20. apríla 2017
11:00 Otvorenie – Organizátori fóra
11:30 „Učiace sa Slovensko“ – Národný program rozvoja a vzdelávania
– doc. dr. M. Ftáčnik, PhD., MŠ SR
12:00 Ekonomická kultúra Ruska v kontexte EU
– Ing. M. Vaňo, PhD., Sberbank, Viedeň
12:30 Сегодня на Западе: русистика в Шотландии
– Mgr. M. Vodopianov, PhD., Edinburg
13:00 Слова нашего времени
– prof. J. Markova, DrSc., Moskva, Mgr. M. A. Bondar, PhD., Moskva
13:30 Отсутствие навыков чтения как путь деградации личности
– doc. PhDr. V. Kupka, PhD., Prešov
Obed
15:00 В помощь начинающим - russky.info – международный проект ERASMUS+
– Mgr. J. Gaus, Berlin
15:30 Praktická transkripcia – jeden z nástrojov medzikultúrnej komunikácie
– Mgr. I. Kupková, PhD. , Prešov
16:00 Ruské bilingválne gymnáziá štartujú... okrúhly stôl (Bratislava, Košice, Trstená...)
– PhDr. M. Bujnák, Mgr. M. Jankovičová, Mgr. I. Horváthová...
20:00 Ruská umelecká kultúra v Kultúre
– Ruský fond kultúry, Moskva

21. apríla 2017
8:30 Slovo učiteľom:
k projektu Erasmus+, Alena Koroľová beseduje s poslucháčmi rusistiky PF KU a účastníkmi fóra o I. vydaní knihy Zdravstvuj, skazka, V. Nižníková, S. Sabová, M. Jančíková, M. Tarcalová, M. Rüskschlossová, I. Bílá, ŽŠ MÚTNE komentujú a navrhujú
10:30 Valné zhromaždenie ARS
– PhDr. M. Matušková, Mgr. D. Kazimír, PhD.

14:00 Záver fóra rusistov

(Oficiálna prihláška a pozvánka na stretnutie je v prílohe. Vyplnenú prihlášku pošlite čo najskôr na uvedený kontakt)

Prihláška na Ružomberské fórum rusistov

20. – 21. IV. 2017
v hoteli Kultúra

Téma: Rusisti k Učiacemu sa Slovensku

Návratka
Meno, priezvisko:
Inštitúcia:
Adresa inštitúcie:
Telefónne číslo:
E-mail:

Kontakt:
Monika Barčáková
Mobil: 0911 362 690
E-mail: monikabarcakova1@gmail.com

Mapa Slovenska

Navštevnosť stránky