Medzinárodná olympiáda z ruského jazyka „Ruský svet: symfónia jazyka a kultúry“

Úrad pre vzdelávanie Moskva
Štátna autonómna organizácia vysokoškolského vzdelávania v Moskve „Moskovská mestská pedagogická univerzita“
Oddelenie pre spoluprácu so zahraničím
Laboratórium medzinárodných projektov

Vážení kolegovia!

Vedenie Oddelenia pre medzinárodnú spoluprácu Štátnej autonómnej vzdelávacej organizácie vysokoškolského vzdelávania mesta Moskvy Moskovskej mestskej pedagogickej univerzity pozýva žiakov vyšších tried stredných škôl, študentov nižších ročníkov vzdelávacích organizácií vysokoškolského a stredoškolského profesionálneho vzdelávania, ktorí sa učia ruský jazyk ako cudzí a sú občanmi krajín blízkeho a vzdialeného zahraničia, aby sa zúčastnili na Medzinárodnej olympiáde z ruského jazyka ako cudzieho pod názvom „Ruský svet: symfónia jazyka a kultúry“.
Výberová etapa diaľkovou formou prebieha do 9. marca.
Na účasť v akcii sa vyžaduje pripraviť si ústne vystúpenie po rusky vo formáte videozáznamu „Sebaprezentovanie“ o dĺžke do 2 minút a písomnú slohovú prácu rozprávanie podľa obrazu ruského maliara alebo esej „Môj obľúbený ruský spisovateľ/skladateľ, režisér/herec“.
Požiadavky na obsah videozáznamu: v „Sebaprezentovaní“ sa treba predstaviť, uviesť mesto, krajinu, v ktorej žijete a sídlo vašej vzdelávacej organizácie; porozprávať, prečo ste si vybrali ruský jazyk.
Požiadavky na formu písomnej práce: textový editor Microsoft Word; veľkosť písma – 14, Times New Roman; odsadenie – 1,25 cm; okraje – 2 cm z každej strany; riadkovanie – 1,5 riadka. Rozsah práce – 2-3 strany, formát – А4.
Komisia určuje víťazov výberového kola na účasť v základnom kole Olympiády v Moskve, ktoré prebehne v apríli 2017 na Moskovskej mestskej pedagogickej univerzite.
Úlohy pre základné (denné) kolo obsahujú absolvovanie písomného testu a ústny prejav na navrhnutú tému s využitím informačno-počítačových technológií.
Na účasť na Olympiáde sa treba zaregistrovať a odoslať prihlášku a vyplnené požadované úlohy výberového (diaľkového) kola najneskôr do 9. marca na elektronickú adresu:
interlab@mgpu.ru, olymp@mpgu.ru.

--
С уважением,
Анна Новгородова,
Группа культурно-гуманитарного сотрудничества
Посольства Российской Федерации в Словацкой Республике
Тел.: +421/2/544 14 436, +421/2/544 34 910

S prianím pekného dňa,
Anna Novgorodova,
Oddelenie kultúrnej a humanitárnej spolupráce
Veľvyslanectvo Ruskej Federácie v Slovenskej republike
tel.: +421/2/544 14 436, +421/2/544 34 910

Mapa Slovenska

Navštevnosť stránky