Štúdium v Rusku (RUDN) v školskom roku 2017/2018

Ruská univerzita družby národov (RUDN) informuje o začiatku prijímania zahraničných študentov na štúdium na RUDN v školskom roku 2017/2018.

V roku 2017 v RUDN sa začalo prijímacie konanie na viac ako 250 študijných programov bakalárskeho štúdia, štúdia diplomovaný špecialista, magisterského štúdia a doktorandského štúdia, z toho je viac ako 40 študijných programov bakalárskeho štúdia, štúdia diplomovaný špecialista a magisterských študijných programov v anglickom, španielskom a francúzskom jazyku.

Prijímanie prihlášok fyzických a/alebo právnických osôb na platené štúdium na základe dohôd prostredníctvom Prijímacej komisie na posudzovanie prihlášok zahraničných študentov sa uskutočňuje:

- najneskôr do 30. septembra 2017;

- na fakulte ruského jazyka a všeobecne vzdelávacích disciplín (prípravná fakulta) najneskôr do 1. decembra 2017.

Zápis zahraničných študentov sa koná najneskôr do 1. októbra 2017, na fakultu ruského jazyka a všeobecne vzdelávacích disciplín počas celého školského roku.

Pozvanie pre zahraničných študentov na vstup na územie Ruskej federácie s cieľom študovať na RUDN sa pripravuje na základe potvrdenia o úhrade školného vo výške 1 500 USD na účet univerzity v rámci predbežnej dohody pre zahraničných študentov na štúdium na RUDN.

Podrobnejšie informácie o pravidlách prijímania na štúdium sú zverejnené na webovej stránke RUDN http://www.rudn.ru/en_new/admission

--
С уважением,
Анна Новгородова,
Группа культурно-гуманитарного сотрудничества
Посольства Российской Федерации в Словацкой Республике
Тел.: +421/2/544 14 436, +421/2/544 34 910

S prianím pekného dňa,
Anna Novgorodova,
Oddelenie kultúrnej a humanitárnej spolupráce
Veľvyslanectvo Ruskej Federácie v Slovenskej republike
tel.: +421/2/544 14 436, +421/2/544 34 910

Mapa Slovenska

Navštevnosť stránky