Zvyšovanie kvalifikácie a profesionálnej rekvalifikácie

Štátny inštitút ruského jazyka A. S. Puškina v Moskve oznamuje začiatok výučby podľa programov zvyšovania kvalifikácie a profesionálnej rekvalifikácie, ktoré prebieha prostredníctvom online výučby a dištančných technológií. Vyučujú poprední učitelia Inštitútu s mnohoročnými skúsenosťami praktickej výučby. V súčasnosti sa prijímajú prihlášky na tieto programy: Praktická metodika výučby ruského jazyka ako cudzieho (rozsiahly verejný online kurz), Výučba ruského jazyka ako cudzieho pre začiatočníkov (lexikálny aspekt). S podmienkami účasti na programe sa môžete oboznámiť na:

http://www.pushkin.institute/education/dpo/.

Mapa Slovenska

Navštevnosť stránky