Do pozornosti slovenským rusistom


Správca stránky, novozvolený člen výboru Ing.Bc. Jozef Somora oznamuje, že dňa 10.XI.2010 V Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici sa konalo Valné zhromaždenie ARS, ktoré po trojročnej práci výboru pod vedením prof.dr. J.Sipku,PhD zvolilo nový výbor na roky 2011-2014.

Prezidentkou ARS sa stala ( s najväčším počtom zúčastnených hlasov ) prof. dr. Eva Kollárová,PhD.
Jej návrh na rozdelenie úloh a kompetencií v novozvolenom výbore je takýto:

Prof. dr. Eva Kollárová, PhD - prezidentka ARS,
expert RJ-Bratislava, koordinácia práce výboru, šéfredaktorka časopisu, publikácie s účasťou ARS, zahraničná spolupráca

PhDr. Ivan Pavlov, CSc - I.viceprezident ARS
gen.riaditeľ MPC-Bratislava - vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ, koordinácia práce vzdelávacích inštitúcií a ARS

Prof. PhDr. Jozef Sipko, PhD - II. viceprezident
prodekan FF PU-Prešov -veda a výskum,koordinácia činnosti rusistov VŠ s ARS

Mgr. Alena Koroľová - tajomníčka
metodička RJ- Banská Bystrica - administratívna agenda ARS, metodický servis členom ARS

Mgr. Ľuba Hrivňáková - pokladníčka
stredoškolská prof.-Liptovský Mikuláš- financie ARS

PhDr. Mária Matušková - člen výboru
stredoškolská prof. - Lučenec - ORJ

PhDr. Dušan Kazimír, PhD - člen výboru
stredoškolský prof. - Lipany - projekty SŠ, Dni ruskej kultúry na SŠ

Ing.J. Bača, CSc - člen výboru
vysokoškolský pedagóg - Bratislava - spolupráca ARS so slovenskými médiami a ekon. komunitou

PaedDr.Ľudka Heneková - člen výboru
Klub-seniorov-rusistov - Púchov- ARS poetica - Ruské slovo, konzultačná činnosť seniorov - rusistov

PaedDr. Anna Petríčková - člen výboru,nositeľka titulu Európsky
učiteľ, stred. prof. - Bardejov - ARS poetica , zahraničné projekty stredoškolákov

PaedDr. Emília Turčiačiková - člen výboru
stred.prof.-Lipt.Mikuláš - spolupráca s Asociáciami (AJ), komparácie met. postupov CJ edukácie v praxi

Ing. Bc. Jozef Somora - člen výboru
odb. pc - Námestovo - správca webstránky ARS

Výbor ARS:

1. Kollárová
2. Koroľová
3. Pavlov
4. Matušková
5. Sipko
6. Heneková
7. Hrivnáková
8. Kazimír
9. Somora
10. Turčiačiková
11. Petríčková
12. Bača

Mapa Slovenska

Navštevnosť stránky