Novoročný list priateľom, kolegom, študentom /Eva Kollárová/

Ďakujem.

Ďakujem za pekné stretnutia- za sviatky príbuznosti, za láskavú žičlivosť, za spolupatričnosť, za podnety, za nové vykročenia zo sklamaní,
za vieru v dobro a zmysel našej práce, za mimoriadne úsilie kvalitných atestačných prác, za kritické poznámky do očí, za snahu o naplnenie
myšlienky- ak chceme , aby bolo bratstvo, musia byť bratia...

Budú Bratislavskie vstreči / 30.marec- 2.október 2016 / ako medzinárodné fórum rusistov s okrúhlymi stolmi pedagógov zo ZŠ,SŠ,VŠ,
okrúhly stôl súčasných ruských a slovenských spisovateľov, bude nové číslo časopisu STUDIA RUSSICO-SLOVACA. To bude.

Chceme, aby bola efektívnejšia spolupráca vzdelávacích inštitúcií, aby mal RJ stabilné miesto na ZŠ, aby sme boli stále lepšími
a kompetentnejšími, aby to ťažké slovo samousoveršenstvovanie bolo v nás.

S NOVYM GODOM, priatelia!

Mapa Slovenska

Navštevnosť stránky