Študenti z Lučenca boli na opere“ Eugen Onegin“ v Banskej Bystrici /Mária Matušková/

Študenti z Lučenca boli na opere“ Eugen Onegin“ v Banskej Bystrici

V apríli sa konala podľa buletinu Suflér, ktorý je nám zasielaný z banskobystrickej opery premiéra opery „ Eugen Onegin“ v ruskom jazyku.
Keďže sme sa pred 10 rokmi zúčastnili na podobnej akcii s účasťou vtedajšieho veľvyslanca RF, pána Jastržembského / neskôr osobného poradcu prezidenta V.Putina/ a významného rusistu pána D.Slobodníka mala u žiakov-ruštinárov veľký úspech, rozhodli sme sa podobnú akciu uskutočniť aj tento raz.

Žiaci mali možnosť na vlastné oči a uši vidieť a počuť naštudovanie tohto významného diela A.S. Puškina, zhudobneného nemenej slávnym skladateľom P.I.Čajkovským, v pôvodnom jazyku , s ruskou režisérkou.
Poznajúc kolegyne - ruštinárky z iných ZŠ a SŠ ponúkli sme im túto možnosť a odozva sa hneď dostavila. Pripomeniem, že lístky boli dostupné, po 3 eurá 50 centov a rovnaká suma pripadla na žiaka za autobus, ktorý pomohla zaobstarať riaditeľa školy, PaedDr.E.Melicherová.
Slušné oblečenie bolo neodmysliteľnou súčasťou podujatia. Žiaci ho vzali doslovne a prišli v oblekoch s motýlikmi, dievčatá v pekných šatách. Vyzerali akosi ináč ,ako ich poznáme z lavíc.
Stihli sme začiatok presne a nechali sme sa unášať ouvertúrou opery. Páčili sa kulisy, kostýmy, dynamickosť deja, spev a v ňom chóry i árie , ale aj výkon orchestra opery.
Väčšina mladých ľudí bola na opere po prvý raz a „Eugen Onegin“ sa páčil.

Na druhý deň sme v ruskom jazyku na hodinách vyjadrili svoje zážitky a dojmy, rozšírili si slovnú zásobu v tejto téme. Opäť raz platilo: je lepšie raz vidieť ako veľa krát počuť. Vplyv kulturologického smerovania cudzojazyčnej edukácie je silný a správny. Učiť sa vnímať krásu... Neúčasť troch prihlásených žiakov na poslednú chvíľu je už prózou života.....
Takéto podujatia sú zriedkavé. O to viac je našou snahou poskytnúť ich žiakom ako názorný príklad slovnej a hudobnej krásy ruskej kultúry.

V Šanghaji na svetovom kongrese MAPRJAL som odprezentovala tieto slová: “ Je potrebné postupne a uvedomele spájať deti s ruskou kultúrou v origináli, tých menších celkom názorným spôsobom, tých vyspelejších aj slovným približovaním možností stretnutia s ňou na hodinách v ruskom jazyku podľa vlastného výberu“...Z náhody môže vzniknúť pekný a trvalý zvyk.
Podujatie je za nami, dojmy a zážitky ostali. Až do budúceho stretnutia s krásou.....

V Lučenci, 24. mája 2013 Organizátorka: PhDr. Mária Matušková

Mapa Slovenska

Navštevnosť stránky