Drahí priatelia!

Veľvyslanectvo Ruska v Bratislave a Veľvyslanectvo Slovenska v Moskve, Ruské centrum vedy a kultúry a Slovenský inštitút v Moskve s podporou rady partnerských organizácií plánujú v období

Milí naši priatelia!

Bratislava 5. októbra 2017

Slovenskí rusisti v Paríži + Jakutsko

Národnostný magazín (Ruský)
Pondelok 2.10.2017 15:30 Publicistická relácia zo života národnostných menšín žijúcich na Slovensku

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11759/137638#0

Kurzy ruského jazyka (Rostov na Done)

Drahí priatelia,

russky.info

Vážení priatelia!

ЛИТЕРАТУРА НЕ В ШКОЛЕ

О НАШЕМ ТЕАТРЕ

Článok Doc. Zelinovej

V roku 1955, po návrate z gulagov si otec zapisuje: „Píšem Fraňovi Štefunkovi (napísal nadšený list o rukopise mojej knižky Život v umení ruských klasikov a navrhoval vec vydať v edíci

Otázky verejnosti na asociáciu

1. S otázkami verejnosti na asociáciu a otázky v súvislosti s členstvom v asociácii sa obracajte na Romana Kvapila, email: asociacia.rusisti@gmail.com

Выступление писателя Даниила Гранина в немецком Бундестаге

link - plná verzia vystúpenia: https://m.youtube.com/watch?v=DAD29Qa2pdg

О выступлении Даниила Гранина

Mapa Slovenska

Navštevnosť stránky